Welkom bij de Stichting DJA

Nieuws

14-03-2010

Werkbezoek 2010

Terugkomen in Kameroen is altijd weer een prachtige ervaring. De schoolteams en -kinderen van Sasse en Soppo hadden ons weer een prachtig welkom bereid, dit keer speciaal omdat Loes Wijnbergen, één van onze trouwe sponsors meereisde.

Het was goed te zien dat de betrokkenheid van de leraren bij hun werk nog steeds groot is. Dat is niet vanzelfsprekend: deze leraren werken op een katholieke school, en krijgen daardoor veel minder salaris dan hun collega's op openbare scholen. Ook de huisvesting van de leraren is onder de maat. Maar idealisme maakt veel goed en de onderwijsresultaten van de kinderen van Sasse en Soppo zijn vergelijkbaar en vaak zelfs beter dan die van het openbaar onderwijs, dat gebukt gaat onder 'stille corruptie' (het niet komen opdagen op je werk als onderwijzer bijvoorbeeld..).

Tegelijkertijd blijkt dat er nog veel te doen is. Het schoolgebouw in Sasse moet worden afgemaakt om te voorkomen dat het in verval raakt. De schoolborden moeten worden vervangen, net als het meubilair.

Het belangrijkste is nog wel dat afspraken moeten worden gemaakt (en nagekomen) over regulier onderhoud. De boodschap van onze stichting is duidelijk: we willen helpen, maar zijn er niet voor eeuwig. De verantwoordelijkheid voor onderhoud ligt bij  de staf en bij het bisdom. We spreken af dat Samuel Ndive, onze intermediair ter plaatse, zal spreken met de verantwoordelijke mensen in het bisdom. Ook gaat hij zelf Kameroense sponsors zoeken, die willen samenwerken met de stichting Dja. Kortom: een frisse en veelbelovende doorstart!Terug naar het overzicht

De website van de stichting Dja is aangepast. De Belastingdienst heeft de eisen voor ANBI-geregistreerde instellingen aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.Om aan de eisen te voldoen vindt u daarom onder het tabblad ANBI-gegevens de inschrijving bij de Kamer van koophandel en het RSIN/ ANBI-nummer. Ook vindt u onder het tabblad publicaties de jaarverslagen en de financiële verantwoording.