Welkom bij de Stichting DJA

Historie van de Stichting

Hieronder vindt u de hoogte- en dieptepunten van ieder jaar uit de geschiedenis van de Stichting Dja.

1994

 • Oprichting van de Stichting Dja; doelstelling is de ondersteuning van milieu- en natuurbescherming in Kameroen
 • Instelling van een comité van aanbeveling met ondermeer de burgemeesters van Noordwijk, Warmond, Voorhout en van dr. J. Voorhoeve. Deze laatste wordt kort daarop minister van Defensie en verlaat daarom het comité van aanbeveling
 • Eerste benefietconcert in de Oude St. Jeroenskerk van Noordwijk, opbrengst ruim 4500 gulden. Het concert is de eerste in een reeks, waaraan medewerking wordt verleend door dirigent René Verhoeff en een groot aantal koren
 • Eerste samenwerking met de Kameroense kunstenares Marthe Nso Abomo, woonachtig in Nederland, geboren in de Dja-regio

1995

 • Tweede benefietconcert in de Hartebrugkerk te Leiden
 • Actieve participatie in het Noordwijkse Platform Ontwikkelingssamenwerking; de Stichting Dja neemt het voortouw in het organiseren van de jaarlijkse themadag

1996

 • Onderhandelingen met een importeur van fourwheeldrive auto's in Nederland over sponsoring van een 4WD-Toyota lopen na 14 maanden stuk vanwege 'krapte op de automarkt'
 • Eerste contacten met projectorganisaties in Dja, namelijk ECOFAC; de EU neemt het Dja-reservaat onder zijn hoede, de parkbeheerder kan gebruik maken van de ECOFAC-faciliteiten. Toch blijft er behoefte aan ondersteuning. Wel verschuift de focus van vervoer (auto) naar onderzoeksmaterialen, velduitrustingen en communicatiematerialen om promotie voor het gebied te maken

1997

 • Voorstel aan gemeente Noordwijk om een lokaal actieplan voor ontwikkelingssamenwerking (en activiteiten in Noordwijk zelf) te schrijven wordt door de gemeenteraad afgewezen
 • Het jaar 1997 is voor de stichting een rustig jaar. Veel ingezette initiatieven lopen af (Platform Ontwikkelingssamenwerking, sponsorgesprekken met auto-importeurs, focus op Dja). Een jaar van herbezinning.

1998

 • In overleg met onderzoekers van de Universiteit van Dschang en een Nederlandse onderzoeker die in Dja actief is voor Stichting De Gouden Ark wordt een lijst met benodigde spullen opgesteld. Op 4 december wordt in de hoofdstad van Kameroen, Yaoundé, een protocol ondertekend door de secretaris-generaal van het ministerie van Milieu & Bossen (MINEF) en de voorzitter van de Stichting Dja inzake de overdracht van goederen ter waarde van 15.000 gulden aan MINEF. Voorwaarde is dat alle betrokken partijen in het Dja-gebied gebruik mogen maken van de materialen
 • Op de terugweg naar Nederland worden de initiatiefnemers van de Stichting Dja in het zuidwesten van Kameroen gevraagd om hulp voor St. Mary's Catholic School in Sasse. De school staat op instorten en huizen voor onderwijzers zijn er niet. Zonder huizen geen onderwijzers, en dus geen onderwijs. We zeggen hulp toe. Daarmee zetten we een streep door ons eigen voornemen om de activiteiten van de Stichting Dja op een laag pitje te zetten. In plaats daarvan wordt het vol gas vooruit!

1999

 • Een bliksemactie van de Stichting Dja en de Noordwijkse basisschool De Jutter levert 9000 gulden op voor de school in Sasse. Daarmee worden vier huizen voor onderwijzers gebouwd, komt er een nieuw dak op het hoofdgebouw van de school en wordt het bijgebouw gerepareerd
 • Het project in Dja raakt op de achtergrond; we horen nog wel via ons Nederlandse contact in het gebied dat de afspraken over gebruik en beheer worden nagekomen; kort daarop keert hij terug naar Nederland. Daarna krijgen we bijna geen informatie meer uit het gebied. Rapporten over de resultaten krijgen we -ook na herhaalde verzoeken- niet. We leren er uit dat we niet meer in projecten stappen zonder dat we verzekerd zijn van duidelijk toezicht en goede communicatiemogelijkheden. De focus van de stichting verschuift naar de onderwijsprojecten in Sasse.

2000 - 2001

 • Door persoonlijke omstandigheden van de initiatiefnemers raken de activiteiten van de Stichting Dja wat op de achtergrond. Wel wordt regelmatig contact gehouden met Kameroen (pater Piet Droog) om de voortgang van de opknapbeurt van de school in Sasse te volgen; we ontvangen een dik rapport met de verantwoording van de besteding van onze giften

2002

 • Er worden plannen gesmeed om opnieuw naar Kameroen te gaan om het project in Sasse te bekijken en follow up te bespreken. Een budget wordt beschikbaar gesteld voor een grote opknapbeurt van het bijgebouw van de school in Sasse. Het blijkt echter in zo'n slechte staat te verkeren dat uiteindelijk wordt besloten tot nieuwbouw

2003

 • Een tweede inzamelactie van basisschool De Jutter in Noordwijk levert ruim 2000 euro op. Inmiddels heeft de gemeente Noordwijk de mogelijkheid om dergelijke inzamelacties te sponsoren geschrapt. Maar met de 2000 euro en de eigen middelen van de Stichting Dja kunnen weer projecten worden opgezet
 • In december brengen we een bezoek aan Kameroen en worden allerhartelijkst ontvangen. Er worden afspraken gemaakt over de afronding van de nieuwbouw in Sasse. Daarnaast wordt een nieuw toiletgebouw voor een tweede basisschool in het nabij gelegen Soppo gefinancierd. Er worden afspraken gemaakt over de opzet van natuur- en milieuonderwijs in samenwerking met het Limbé Wildlife Centre

2004

 • Er wordt druk gebouwd in Sasse en Soppo. Inmiddels is het nieuwe toiletgebouw in gebruik genomen. Er is zelfs een echte waterleiding gelegd
 • Twaalf klassen hebben een introductieles gekregen over natuur- en milieubescherming en het belang van de zorg voor de eigen leefomgeving
 • Met de communicatie met Kameroen gaat het crescendo. Email en mobiele telefoon hebben het veel gemakkelijker gemaakt om frequent contact te hebben; zo hebben we ook een steeds actueel beeld van de situatie in Sasse en Soppo
 • Er wordt druk overlegd over de mogelijkheden om de vakschool voor straatkinderen (St. Josephs Vocational Training Centre) uit te breiden met een opleiding tot natuurgids/ toeristenbegeleider. De eerste contacten met de Ecole de Faune (die de leraren moet leveren) worden gelegd

2006

 • We brengen een bezoek aan Sasse en Soppo. Het nieuwe schoolgebouw van Sasse staat nu en is in gebruik genomen. Eindelijk zitten de kleintjes droog. Het dak van Soppo school is vernieuwd.
 • We maken plannen voor nieuwe projecten. Door privatisering van de theeplantages en wanbeleid van de oude én nieuwe eigenaars zijn veel theeplukkers ontslagen. Ouders hebben daarmee geen geld meer om al hun kinderen naar de scholen in Sasse en Soppo te sturen en kunnen de lesboeken niet betalen. We werken aan een schoolboekenproject, waarin boeken in eigendom van de school aan leerlingen worden uitgeleend.

2007

 • In juni start in Noordwijk de actie ‘Poen voor Kameroen’, waarbij de opbrengst van een groot nationaal korenfestival bestemd wordt voor onze stichting. Opbrengst: ruim 1300 €
 • De ondersteuning van de drie weeskinderen (tieners) loopt moeizaam; de plannen om een gezamenlijk naaiatelier te starten lopen op niks uit.

2008/2009

 • Nu pater Piet Droog in Nederland is vanwege problemen met de gezondheid blijkt het lastig om een goede vinger aan de pols te houden. Het toezicht op het goed besteden van de projectgelden wordt minder, projecten blijven half uitgevoerd liggen.
 • Op voordracht van Piet droog schakelen we Samuel Ndive in, een boekhouder die zich met verve kwijt van zijn nieuwe taak. Hij gaat, samen met catechist John Tako achter de projecten aan. Onder zijn leiding wordt het naaiatelier project van de drie weesmeisjes afgewikkeld: de dames krijgen elk een naaimachine en een budget om een atelier te starten. Ook het schoolboekenproject wordt naar tevredenheid afgerond en alle bewijsstukken naar Nederland gestuurd.
 • Door het bisdom wordt besloten geen geld meer te steken in het project van de Saint Joseph’s Vocational Training Centre, waar straatkinderen een vakopleiding kregen. De vrijwilligers worden bedankt en daarmee uit. Een gift van 1000 € van de stichting Dja valt na lang discussiëren en met veel inspanningen van Samuel Ndive weer vrij.
 • In overleg met de hoofden van de twee scholen wordt door Samuel een nieuw project aangedragen, te financieren met het vrijgevallen geld: de aanleg van schooltuinen waarmee de schoolkinderen praktijkonderwijs en milieuonderwijs kan worden gegeven. We stemmen toe.

2010

 • In februari bezoeken we met een van onze donateurs, Loes Wijnbergen, de scholen in Kameroen. Het is duidelijk dat de gedane investeringen goed gebruikt zijn: de kinderen hebben nu een goed dak boven het hoofd, de leraren zijn tevreden en gemotiveerd.
 • Toch moet er ook nog veel gebeuren. Het nieuwe schoolgebouwtje van Sasse moet nog steeds worden gepleisterd, er moet nog een cementen vloer in en het traliewerk voor de ramen moet nog worden aangebracht. We staan voor de keuze: niet meer investeren betekent het schooltje langzaam zien verkrotten, of de laatste investeringen (zo’n 5000 €) doen en daarmee de levensduur van het schoolgebouw voor de komende 20 jaar veiligstellen. Het wordt, uiteraard, het laatste. Nu nog de sponsors vinden…
 • We spreken met Samuel Ndive af dat hij onze vaste intermediair wordt voor de stichting. Goed om te weten dat we iemand daar hebben die toeziet op afspraken en een goede besteding van het geld.
 • We spreken met de leraren en met de parochiepriester over de noodzaak van onderhoudsbudgetten en investeringen door het bisdom zelf. Tot nu toe valt dat erg tegen. Werkafspraken houden ondermeer in dat de schoolteams gaan overleggen met de bisdommedewerker die verantwoordelijk is voor onderwijs. Ook Samuel zal overleggen met Kameroense sponsors én met de bisschop.
 • Samuel reikt ons nog een project aan: in zijn woonplaats Tiko is net een kinderdagopvang gestart. In het Liberty Bilingual Daycare Centre krijgen kinderen van 2 tot 5 goede opvang en (kleuter-)onderwijs. Zo wordt voorkomen dat ze met de moeder meemoeten, als die naar het werk gaat op het veld of in een van de vele plantages rondom Tiko. De initiatiefneemster is een ervaren onderwijzeres, die echter geen cent verdient in het project. Haar zorg: meer leermiddelen, een betere plek (nu twee lokaaltjes van 4x4 meter) en financiële ondersteuning van de ouders.
 • Terug in Nederland krijgt de website een facelift, wordt het bestuur uitgebreid en gaan we actief op zoek naar sponsors.