Financieel verslag 2013

 

Jaar: 2013

Inkomsten (€)

Uitgaven (€)

 

Rekeningnummer Dja:

NL02 INGB 0006 9331 56

 

 

WUMT:

Western Union Money Transfer

 

Saldo 1-1-2-13          4895,27

 

Donaties                   4800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL:                   9695,27

 

 

 

 

Onkosten ING                                                          57,00

 

Onkosten WUMT                                                       57,00

 

Onkosten coördinator Kameroen                               313,92

 

Activiteiten/ projecten:

  • Schoolgeld en beurzen                                  381,00

 

  • Kerstgratificatie leraren                                108,00

 

  • Milieuprogramma Limbé Botanical Garden      530,00

 

 

 

TOTAAL:                                                               1446,92

 

 

 

 

Saldo 31-12-2013                                                 8248,35